Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.109.2014  z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich sołectw., zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Białe Błota  Nr SG.0050.3.2015  z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich sołectw.

postanawiam i podaję do publicznej wiadomości, że :

dnia 11.02.2015 r. o godz. 1800

odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Łochowo zwołane w celu przeprowadzenia wyboru:

SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

 

miejsce zebrania:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II (Aula),                             

ul. Wierzbowa 5, Łochowo

 

W przypadku braku wymaganej obecności 20%  uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa – ustala się drugi termin zebrania  na dzień 19.02.2015 r. o  godz.  18 00

 

Wójt Gminy Białe Błota

Maciej Kulpa

 

UWAGA!

MIESZKAŃCY  UDAJĄCY  SIĘ  NA  GŁOSOWANIE  SĄ  ZOBOWIĄZANI  DO ZABRANIA  DOKUMENTU  UMOŻLIWIAJĄCEGO  STWIERDZENIE  TOŻSAMOŚCI.  JEST  TO  WYMÓG  KONIECZNY  DO  UDZIAŁU  W  GŁOSOWANIU.

V Sesja VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 27 stycznia 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a 
19.01.2015

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na V Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 27 stycznia 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)
 
 
Proponowany porządek obrad: WIĘCEJ »

6 stycznia po raz pierwszy Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Łochowa. Byli Trzej królowie na koniach, aniołowie, diabły i rodzina święta. Wszystko odbyło się zgodnie z opisem ewangelicznym. Przemarsz rozpoczęto od Nazaret (żłobek gminny), w którym odbyła się krótka scenka walki diabła z aniołami, którzy stanęli w obronie bawiących się dzieci.

Orszak prowadzony przez Gwiazdę Betlejemską z królami na czele udał się do Szałasu Pasterzy (boisko sportowe). Przemarszowi towarzyszył śpiew kolęd. Atrakcją dla dzieci były zwierzęta znajdujące się w szałasie. Po odśpiewaniu kolęd przez chór parafialny orszak ruszył dalej w poszukiwaniu drogi do Betlejem. Kolejnymi przystankami były: Dwór Heroda (Gminne Centrum Kultury) i Gospoda (plac przy kościele).

Zakończenie orszaku odbyło się w kościele, w którym nastąpiło złożenie darów małemu Jezusowi. Kolędnicy wędrowali ze śpiewnikami w ręku i koronami na głowach. Były też stosowne chorągwie. Rekwizyty otrzymano od Fundacji O.T.K. Śpiew kolęd niósł się na całej trasie przemarszu. W Orszaku wzięło udział ok. 400 osób. Na uwagę zasługuje obecność wielu rodzin z dziećmi. Zarówno wstęp jak i zakończenie wygłoszone przez Panią Elżbietę Okońską poświęcone było rodzinie. Patronat nad całością sprawował ks. proboszcz Janusz Sawicki.

Organizatorami byli: Klub Seniora „Razem Raźniej”, stowarzyszenia działające przy łochowskiej parafii, Klub Sportowy „KS Łochowo”, Zespół Szkół w Łochowie, Gminne Centrum Kultury.

Fundatorami Szałasu Pasterzy było małżeństwo Irena i Dariusz Kocaba. Konie wraz z opiekunami w odpowiednich strojach udostępniła stadnina koni PATITAJ. Wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia tej przepięknej uroczystości bardzo dziękujemy.

 

WOŚP 2015

Harmonogram wywozu odpadów (91)
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera