Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej,

w dniu 24.11.2014 r. od godz. 8:00-14:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości

Łochowo przy ulicach: Wycieczkowa, Wczasowa, Wiśniowa, Ogniskowa, Wypoczynkowa, Plażowa, Letniskowa, Biwakowa, Bukowa, Morska.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie przypomina się mieszkańcom miejscowości Łochowo, że termin zapłaty podatku od nieruchomości za IV kw. upływa z dniem 17. listopada. 2014r. (poniedziałek – włącznie).

Wpłaty można dokonywać u sołtysa w miejscu zamieszkania – Łochowo ul. Wrzosowa 7.

Z poważaniem

SOŁTYS

Andrzej Szmytka

 

Zachęcamy do zapoznania się informacją:

INFORMACJA KANALIZACJA ŁOCHOWO (77)

W rejonie Gminy Białe Błota
w dniach: 2014-11-14,
w godzinach: 08:00 – 13:00
w  Łochowie.
Wczasowa i przyległe, Szosa Bydgoska działka 973.

Dnia 17-tego września w 75-tą rocznicę najazdu Związku Radzieckiego na Polskę w Gminie Białe Błota z  inicjatywy  Klubu Seniora Razem Raźniej w Łochowie, oraz Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łochowie odbył się drugi Gminny Samochodowy Rajd Pamięci.

Przejeżdżająca kolumna samochodów przystrojonych biało-czerwonymi chorągiewkami wzbudzała  zainteresowanie przechodniów i mieszkańców.

Odwiedzaliśmy wszystkie miejsca pamięci, a jest ich w Gminie Białe Błota jedenaście. Składając kwiaty i zapalając znicze uczciliśmy pamięć poległych i pomordowanych w obronie niepodległości  Ojczyzny w różnych jej okresach dziejowych. Delegacje składające kwiaty stanowili przedstawiciele : władz powiatowych i gminnych, szkół, Policji, leśników, kombatanci, harcerze, Komitetu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przedstawiciel O.S.P. Wartę pełnili harcerze wraz z opiekunką Grażyną Błażejak oraz uczniowie poszczególnych Szkół.

W rajdzie udział wzięli :

Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska oraz zastępca Jan Jaworski, Radni Powiatu: Maria Płotkowska,  Andrzej Szmytka, Marek Staszczyk  Roman Kowalewski  Radni Gminy przewodniczący Henryk Sykut,  Elżbieta Lewandowska, Maria Wolsztyńska Grażyna Błażejak, Sołtysi, kombatanci, Dyrektorzy Szkół  młodzież szkolna, przewodniczący  Komitetu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Józef Żernicki  Ksiądz Janusz Sawicki proboszcz parafii Łochowo, Prezes O.S.P. Jacek Rewoliński, Seniorzy z Klubu Seniora w Łochowie, oraz mieszkańcy z innych sołectw.

Rajd rozpoczęliśmy w Białych Błotach odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Chór szkolny  i zespół Trio wykonały pieśni patriotyczne. Podczas całego rajdu śpiewom towarzyszyła orkiestra dęta z białobłockiego gimnazjum.

Rajd zakończyliśmy przy leśniczówce w Łochowie gdzie znajduje się tablica upamiętniająca ofiary mordu katyńskiego .W tym miejscu kwiaty składali: dyr. Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski, kombatant  Alojzy  Tuczkowski , przedstawiciel leśników,  Policja.                   Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska i Sołtys Murowańca. W imieniu Starosty bydgoskiego :radni:  Maria Płotkowska, Andrzej Szmytka, Marek Staszczyk i Roman Kowalewski.

Na zakończenie wraz z zespołem Łochowianie zaśpiewaliśmy hymn Boże coś Polskę. Rajd zakończyliśmy przy ognisku wspólnym śpiewem pieśni wojskowej i patriotycznej.  Jak piszą historycy pieśni te są niekiedy jedyną mogiłą nieznanego żołnierza.

Dnia 21-go września w kościele w Łochowie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny.

Mam nadzieję , że Rajd ten stanie się tradycją  w Gminie Białe Błota, gdyż celem rajdu było by pamięć historyczna przetrwała do następnych pokoleń.

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim , którzy przyczynili się do  godnego  uczczenia  pamięć tych,  którzy zginęli byśmy mogli cieszyć się wolnością.

Wanda Górna

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera